Algılanan Stres Ölçeği

Aşağıdaki sorular son bir ay içindeki düşünceleriniz ve duygularınızla ilgilidir. Her bir soruda sizden bu düşünceyi ya da duyguyu ne sıklıkta yaşadığınızı belirtmeniz istenmektedir.

Bazı sorular birbirine benzer gibi görünse de aralarında farklılıklar vardır ve her soruyu ayrı bir soru olarak değerlendirmeniz gerekmektedir.

Soruları yanıtlarken son bir ay içinde ne sıkılıkta bu şekilde düşündüğünüzü ya da hissettiğinizi hesaplamaya çalışmak yerine soruyu okuduktan sonra seçenekler arasında en uygun gördüğünüz tahmini işaretlemeniz daha uygun olacaktır.


Algılanan Stres Ölçeği

HİÇ

NEREDEYSE HİÇ

BAZEN

SIKÇA

ÇOK SIK

 1. Son bir ay içinde, beklenmedik şekilde gerçekleşen olaylardan dolayı ne sıklıkta üzüldünüz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki önemli şeyleri kontrol edemediğinizi hissettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde kendinizi ne sıklıkta, gergin ve stresli hissettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde, yaşamınızdaki can sıkıcı durumlarla ne sıklıkta başarılı bir biçimde baş ettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızda meydana gelen önemli değişikliklerle etkili bir biçimde başa çıktığınızı hissettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, kişisel sorunlarınızla baş etme yeteneğinizden emin oldunuz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, işlerin istediğiniz gibi gittiğini hissettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yapmak zorunda olduğunuz her şeyin üstesinden gelemeyeceğinizi düşündünüz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde yaşamınızdaki rahatsız edici olayları ne sıklıkta kontrol edebildiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, yaşamınızdaki olaylara hakim olduğunuzu hissettiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde, kontrolünüz dışında gerçekleşen şeylerden dolayı ne sıklıkta öfkelendiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, üstesinden gelmek zorunda olduğunuz şeyler üzerinde düşündünüz?

0

1

2

3

4

 1. Zamanınızı nasıl geçirdiğinizi son bir ay içinde ne sıklıkta kontrol edebildiniz?

0

1

2

3

4

 1. Son bir ay içinde ne sıklıkta, güçlüklerin, üstesinden gelemeyeceğiniz kadar çoğaldığını hissettiniz?

0

1

2

3

4

Ölçekten toplam 0-56 arasında puan alınmaktadır.

Toplam puanın yüksek olması algılanan stres düzeyinin yüksek olması anlamındadır.

0-35 puan arasında: OLUMLU STRES DÜZEYİ içindesiniz. Stresle etkili bir biçimde başa çıkabildiğiniz görülmektedir. Kullandığınız baş etme mekanizmalarının da işlevsel olduğu söylenebilir.

35-56 puan arasında: STRES ALTINDASINIZ!!!

Stresle başa çıkmada kullandığınız yöntemlerin çok işlevsel olmadığı, dolayısıyla stresle etkili bir biçimde başa çıkamadığınız görülmektedir.

Bu konuda profesyonel bir yardım almanız önerilir.

Stresle baş etme yöntemlerini öğrenmek, stresin etkisini yaşamınızda olumsuzdan olumluya çevirebilir.