Kendinizi Test Edin Beck Anksiyete Testi

Beck tarafından geliştirilen bu anksiyete ölçeği ile kaygı belirtileri araştırılmaktadır. Test Anksiyete bozukluğu hastalarında olduğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklarda da yükselebilmektedir.

Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Ulusoy M., ve arkadaşları tarafından yapılmıştır.

Ulusoy M, Sahin NH, Erkmen H Turkish Version of the Beck Anxiety Inventory:

Psychometric Properties. J Cogn Psychother, Int Q, 1998; 12:163-172

Bu ölçek anksiyete (kaygı) belirtilerinin şiddetini belirleme amacıyla kullanılır.

Pek çok psikiyatrik hastalıkta yüksek çıkabilir.

Aşağıda insanların kaygılı ya da endişeli oldukları zamanlarda yaşadıkları bazı belirtiler verilmiştir.

Lütfen her maddeyi dikkatle okuyunuz.

Daha sonra, her maddedeki belirtinin BUGÜN DAHİL SON BİR HAFTADIR sizi ne kadar rahatsız ettiğini yandaki uygun KUTUCUĞU işaretleyerek belirleyiniz. Her maddeyi yanıtlayınız

Hiç0 puanHafif1 puanOrta2 puanCiddi3 puan

Bedeninizin herhangi bir yerinde uyuşma veya karıncalanma

Bacaklarda halsizlik, titreme

Gevşeyememe

Çok kötü şeyler olacak korkusu

Baş dönmesi veya sersemlik

Kalp çarpıntısı

Dengeyi kaybetme korkusu

Dehşete kapılma

Sinirlilik

Boğuluyormuş gibi olma duygusu

Ellerde titreme

Titreklik

Kontrolü kaybetme korkusu

Sıcak / ateş basmaları

Ölüm korkusu

Korkuya kapılma

Midede hazımsızlık ya da rahatsızlık hissi

Baygınlık

Yüzün kızarması

Terleme (sıcaklığa bağlı olamayan)

Nefes almada güçlük

0-7 puan = Minimal düzeyde anksiyete belirtileri

8- 15 puan = Hafif düzeyde anksiyete belirtileri

16-25 puan = Orta düzeyde anksiyete belirtileri

26-63 puan = Şiddetli düzeyde anksiyete belirtileri. Bir uzmana başvurmanız önerilir.