Kendinizi Test Edin Beck Depresyon Testi

Beck tarafından geliştirilen bu depresyon testi ile depresyon belirtileri araştırılmaktadır. Depresyon hastalarında olduğu gibi diğer psikiyatrik hastalıklarda da yükselebilmektedir. Testi tamamlayın, sonucu elinizle toplayın ve durumunuzu değerlendirin.

Türkçe geçerlik-güvenirlik çalışması Sn. Hisli N., tarafından yapılmıştır. Hisli N, Beck Depresyon Envanteri'nin geçerliliği üzerine bir çalışma. Psikoloji Dergisi, 1988; 6:118-122

Bu ölçek depresyon belirtilerinin şiddetini belirleme amacıyla kullanılır.

Pek çok psikiyatrik hastalıkta yüksek çıkabilir.

Aşağıda gruplar halinde bazı cümleler ve önünde sayılar yazılıdır. Her gruptaki cümleleri dikkatle okuyunuz.

BUGÜN DAHİL, GEÇEN HAFTA İÇİNDE

Kendinizi nasıl hissettiğinizi en iyi anlatan cümleyi seçin ve yanındaki KUTUCUĞU işaretleyin.

Seçiminizi yapmadan önce gruptaki cümlelerin hepsini dikkatle okuyunuz ve yalnızca bir maddeyi işaretleyin.

0

Gelecek hakkında umutsuz ve karamsar değilim

1

Gelecek hakkında karamsarım

2

Gelecekten beklediğim hiçbir şey yok.

3

Geleceğim hakkında umutsuzum ve sanki hiçbir şey düzelmeyecekmiş gibi geliyor.

0

Kendimi başarısız bir insan olarak görmüyorum

1

Çevremdeki birçok kişiden daha çok başarısızlıklarım olmuş gibi hissediyorum

2

Geçmişime baktığımda başarısızlıklarla dolu olduğunu görüyorum

3

Kendimi tümüyle başarısız bir kişi olarak görüyorum.

0

Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum.

1

Eskiden olduğu gibi herşeyden hoşlanmıyorum.

2

Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor

3

Herşeyden sıkılıyorum

0

Kendimden memnunum.

1

Kendi kendimden pek memnun değilim.

2

Kendime çok kızıyorum

3

Kendimden nefret ediyorum

0

Birçok şeyden eskisi kadar zevk alıyorum.

1

Eskiden olduğu gibi herşeyden hoşlanmıyorum.

2

Artık hiçbir şey bana tam anlamıyla zevk vermiyor

3

Herşeyden sıkılıyorum

0

Kendimi öldürmek gibi düşüncelerim yok.

1

Zaman zaman kendimi öldürmeyi düşündüğüm oluyor, fakat yapmıyorum

2

Kendimi öldürmek isterdim

3

Fırsatını bulsam kendimi öldürürüm

0

Her zamankinden fazla içimden ağlamak gelmiyor.

1

Zaman zaman içimden ağlamak geliyor.

2

Çoğu zaman ağlıyorum.

3

Eskiden ağlayabilirdim şimdi istesem de ağlayamıyorum.

0

Şimdi her zaman olduğumdan sinirli değilim.

1

Eskisine kıyasla daha kolay kızıyorum.

2

Şimdi hep sinirliyim.

3

Bir zamanlar beni sinirlendiren şeyler şimdi hiç sinirlendirmiyor.

0

Eskiden olduğu kadar kolay karar verebiliyorum.

1

Eskiden olduğu kadar kolay karar veremiyorum.

2

Karar verirken eskisine kıyasla çok güçlük çekiyorum.

3

Artık hiç karar veremiyorum.

0

Aynada kendime baktığımda bir değişiklik görmüyorum.

1

Daha yaşlanmışım ve çirkinleşmişim gibi geliyor.

2

Görünüşümün çok değiştiğini ve daha çirkinleştiğimi hissediyorum.

3

Kendimi çok çirkin buluyorum.

0

Aynada kendime baktığımda bir değişiklik görmüyorum.

1

Daha yaşlanmışım ve çirkinleşmişim gibi geliyor.

2

Görünüşümün çok değiştiğini ve daha çirkinleştiğimi hissediyorum.

3

Kendimi çok çirkin buluyorum.

0

Eskisi kadar iyi çalışabiliyorum

1

Birşeyler yapamak için gayret göstermek gerekiyor

2

Herhangi birşeyi yapabilmek için kendimi çok zorlamama gerekiyor

3

Hiçbir şey yapamıyorum

0

Her zamanki gibi iyi uyuyabiliyorum.

1

Eskiden olduğu gibi iyi uyuyamıyorum.

2

Her zamankinden bir-iki saat daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum.

3

Her zamankinden çok daha erken uyanıyorum ve tekrar uyuyamıyorum.

0

Son zamanlarda kilo vermedim.

1

İki kilodan fazla kilo verdim.

2

Dört kilodan fazla kilo verdim.

3

Altı kilodan fazla kilo verdim.

0

İştahım her zamanki gibi

1

İştahım eskisi kadar iyi değil

2

İştahım çok azaldı.

3

Artık hiç iştahım yok.

0

Her zamankinden daha çabuk yorulmuyorum.

1

Her zamankinden daha çabuk yoruluyorum.

2

Yaptığım hemen herşey beni yoruyor.

3

Kendimi hiçbir şey yapamayacak kadar yorgun hissediyorum.

0

Son zamanlarda cinsel konulara olan ilgimde bir değişme farketmedim

1

Cinsel konularda eskisinden daha az ilgiliyim.

2

Cinsel konularda şimdi çok daha az ilgiliyim.

3

Cinsel konulara olan ilgimi tamamen kaybettim.

0

Bana cezalandırılmışım gibi gelmiyor.

1

Cezalandırılabileceğimi seziyorum.

2

Cezalandırılmayı bekliyorum.

3

Cezalandırıldığımı hissediyorum.

0

Sağlığım beni fazla endişelendirmiyor.

1

Ağrı, sancı, mide bozukluğu veya kabızlık gibi rahatsızlıklar beni endişelendiriyor.

2

Sağlığım beni endişelendirdiği için başka şeyler düşünmek zorlaşıyor.

3

Sağlığım hakkında o kadar endişeliyim ki, başka hiçbir şey düşünemiyorum.

Toplayın

0-9 puan = Minimal düzeyde depresif belirtiler. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı var ama çok düşük.

10- 16 puan = Hafif düzeyde depresif belirtiler. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı var

17-29 puan = Orta düzeyde depresif belirtiler. Psikiyatrik muayene ile depresyon saptanma olasılığı ortalama % 80, depresyonu olan bir bireyin 16 ve altında puan alma olasılığı ortalama % 30

30-63 puan = Şiddetli düzeyde depresif belirtiler. Psikiyatrik muayene ile depresyon tanısı konma olasılığı yüksek. Bir uzmana başvurmanız önerilir.