Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Kendinizi Test Edin - Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği

Sosyal etkileşim veya performans durumlarında sosyal kaygı bozukluğu olan kişilerin korku ve/veya kaçınma düzeylerini belirlemek için hazırlanmıştır.

Türkçe formunun makalesi Soykan C, Özgüven HD, Gençöz T, Liebowitz Social Anxiety Scale: the Turkish version, Psychol rep 2003 Dec; 93(3 Pt 2): 1059-69

Dilbaz N. Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirliği 37. Ulusal Psikiyatri KONGRESİ Özet Kitabı, İstanbul 2001, s. 132

Lütfen aşağıdaki formu dikkatle okuyun. İlk 24 sorudaki durumlarda duyduğunuz kaygının şiddetine göre, 1 ile 4 arasında puan verin. Sonraki 24 soruda aynı durumlar tekrar sıralanmıştır. Bu defa bu durumlardan kaçınıyorsanız, kaçınmanın şiddetine göre yine 1 ile 4 arasında puan verin. Puanlamayı aşağıdaki tariflere göre yapın. Teşekkürler.

Kaygı

Kaçınma

1: Yok ya da çok hafif

1: Kaçınma yok ya da çok ender

2: Hafif

2: Zaman zaman kaçınırım

3: Orta derecede

3: Çoğunlukla kaçınırım

4: Şiddetli

4: Her zaman kaçınırım

KaygıPuan1234
1.Önceden hazırlanmak
sızın bir toplantıda kalkıp konuşmak
2.Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak
3.Dikkatleri üzerinde toplamak
4.Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak
5.Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak
6.Başkaları içerdeyken bir odaya girmek
7.Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak
8.Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek
9.Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi
10.Gözlendiği sırada çalışmak
11.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak
12.Bir eğlenceye gitmek
13.Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak
14.Umumi yerlerde yemek yemek
15.Gözlendiği sırada yazı yazmak
16.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle telefonla konuşmak
17.Umumi yerlerde yemek yemek
18.Evde misafir ağırlamak
19.Küçük bir grup faaliyetine katılmak
20.Umumi yerlerde bir şeyler içmek
21.Umumi telefonları kullanmak
22.Yabancılarla konuşmak
23.Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak
24.Umumi tuvalette idrar yapmak
Kaçınma
1.Önceden hazırlanmaksızın bir toplantıda kalkıp konuşmak
2.Seyirci önünde hareket, gösteri ya da konuşma yapmak
3.Dikkatleri üzerinde toplamak
4.Romantik veya cinsel bir ilişki kurmak amacıyla birisiyle tanışmaya çalışmak
5.Bir gruba önceden hazırlanmış sözlü bilgi sunmak
6.Başkaları içerdeyken bir odaya girmek
7.Kendisinden daha yetkili biriyle konuşmak
8.Satın aldığı bir malı ödediği parayı geri almak üzere mağazaya iade etmek
9.Çok iyi tanımadığı birisine fikir ayrılığı veya hoşnutsuzluğun ifade edilmesi
10.Gözlendiği sırada çalışmak
11.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle yüz yüze konuşmak
12.Bir eğlenceye gitmek
13.Çok iyi tanımadığı birisinin gözlerinin içine doğrudan bakmak
14.Umumi yerlerde yemek yemek
15.Gözlendiği sırada yazı yazmak
16.Çok iyi tanımadığı bir kişiyle telefonla konuşmak
17.Umumi yerlerde yemek yemek
18.Evde misafir ağırlamak
19.Küçük bir grup faaliyetine katılmak
20.Umumi yerlerde bir şeyler içmek
21.Umumi telefonları kullanmak
22.Yabancılarla konuşmak
23.Satış elemanının yoğun baskısına karşı koymak
24.Umumi tuvalette idrar yapmak

55-65 orta derecede sosyal fobi

65-80 belirgin sosyal fobi

80-95 şiddetli sosyal fobi

95+ çok şiddetli sosyal fobi