Kurumsal Danışmalık Hizmetleri

Kognisyon ve bellek konularında bilişsel özellik ve yeteneklerin, kişiliğin ve kişilik dinamiklerinin, bilinçaltı süreçlerin, duygu durumun geniş bir yelpazede değerlendirilmesini sağlayabilen söz konusu testler sağlık kurumlarına tanı, tedavinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyon programlarının hazırlanmasında kullanılabilmektedir.