İş Ortamında

İş ortamında, testlerden; hizmet içi değerlendirme, insan kaynakları ve personel seçme gibi işlemlerden yararlanılabilmektedir.

Bu özellikleri nedeniyle testler sadece nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesinde değil, sağlıklı insanın bilişsel, duygu durum ve kişilik süreçlerinin değerlendirilmesinde de kullanılabilmektedir.