Stres ve Stres Yönetimi

stressÇağdaş yaşamda birçok etkenin neden olduğu yoğun stres, bireylerin işlevselliğini bozmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Stres yönetiminde; kişinin kendisine, olaylara ve geleceğe bakış açısı önemli olmaktadır. Olumsuz düşünceler, değerlendirmeler ve atıflar aynı zamanda olumsuz duygulara ve uyum bozucu davranışlara yol açar.

Yazının Devamı

Patalojik Kıskançlık

kiskanclikDuygusal ilişkilerde her iki kişiyi de yorar ve ilişki katlanılmaz bir hal alabilir. Şiddet en büyük risktir. Çoğu evlilik bu yüzden boşanma ile sonuçlanır. Tarih kadar eski ve tüm insanların yaşamlarının bir ya da birkaç evresinde deneyimledikleri kıskançlık evrensel bir duygudur.

Yazının Devamı

Laboratuvarda Neler Var?


psikoloji-laboratuvarı
Projektif Testler, Gelişim Değerlendirmeleri, Kişilik Testleri Ve Envanterleri, Nöropsikolojik Değerlendirme İçin Test Ve Bataryalar, Zeka Testleri

İnceleyin

Akran Zorbalığı!

akran-zorbaligiAkran zorbalığı, birtakım öğrencilerin, kendilerinden daha güçsüz gördükleri öğrencileri, sürekli ve kasıtlı şekilde taciz etmesiyle sürüp giden ve taciz edilenin/kurbanın kendisini koruyamayacak halde olduğu bir saldırganlık türü şeklinde tanımlanabilir.

Saldırganlık türlerinden biri olan zorbalık ise, eğitim sistemi içinde ve okullarda akran zorbalığı biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Yazının Devamı

Alkolün Psikiyatrik İlaçlara Etkisi

alkolAlkol karaciğerde atılan bir maddedir. Sadece psikiyatri ilaçları için değil, kullanılan diğer tıbbi ilaçların % 95 ‘den daha fazlası karaciğerde atılır.

Çok düşük bir oranda böbrek, ter, solunumla verilen hava ile de ilaçlar dışarı atılır. Alkol karaciğer üzerine yük bindiren bir maddedir.

Yazının Devamı

Oyun ve Oyun Terapisi

oyun terapisiOyun; çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan, şimdiki ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen doğal bir deneyimdir.

Oyun, çocuk için kendini, diğerlerini, hayatı ve ilişkileri keşfetme, ifade etme yeridir. Oyun, çocuğun duyguları ifade etme ve kendini tatmin etme fırsatıdır.

Yazının Devamı

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza

Ödül, beklenilen, ortaya çıkması, sürdürülmesi istenilen davranışların pekiştirilmesine yönelik yapılan bir uygulamayken, ceza ise, ortadan kaldırılması istenen davranışlara yöneliktir bir uygulamadır.

Ödül, kişinin onaylanan ve kabul gören bir davranışından dolayı haz duyması için verilen her tür pekiştireci kapsar.

Yazının Devamı

Çocuğum Ne Kadar Zeki?

cocuk-zekasiİtiraf edelim ya da etmeyelim tüm ebeveynlerin merak konusu olan bu sorunun cevabı acaba şu şekilde olabilir mi? Çocuğa, “sana bir soru sormak istiyorum” dediğimizde, çocuğun tepkisi:

“Hadi, hadi, sor, sorsana, sor lütfen…” gibisinden oluyorsa, çocuğun entelektüel açıdan ilgili ve zeki bir çocuk olması muhtemeldir diyebiliriz.

Yazının Devamı

Yalnızlık...

yalnizlik

Yalnızlık sadece kişilerarası etkileşimin kesildiği ve kişinin izole kaldığı bir durum değil, anlamlı sosyal ilişkilerin yokluğundan kaynaklanan bir tür üzüntü duygusudur.

Ne Ölçüde Yalnızız?

Yazının Devamı

Yeni Zehir Bonzai !

bonzai

Diğer bütün uyuşturucu maddelerde olduğu gibi bonzai de psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapıcı özelliğe sahip etkili bir uyuşturucudur. Kişi artan dozlarda ve artan sıklıkta kullanmak istemekte ve uyuşturucu etkisiyle o andaki zararlı etkilerini tam olarak hatırlamadığı için kullanmaya devam etmektedir.

Yazının Devamı

Yeni Zehir Bonzai !

bonzaiBonzai önceki zamanlarda bir çeşit ot olarak yetiştirilen esrar bitkisinin yapraklarında bulunan uyuşturucu ve bağımlılık yapıcı özelliği olan ‘Tetra Hidro Cannabiol ‘etken maddesinin laboratuvar şartlarında sentezlenmesi sonucunda üretilmiş olan sentetik bir uyuşturucudur. Laboratuvarda üretilen sentetik uyuşturucu bonzai kullanıcılarına daha masum, esrara benzer doğal bir maddeymiş gibi gösterilmek amacıyla bazı bitkilerin kurutulmuş yapraklarına emdirilerek gençlere ve kullanıcılara servis edilmektedir. Bonzai isminin nedeni budur.

Bonzainin Etkileri

Sentetik bir uyuşturucu olan bonzainin tek bir çeşiti olmadığı için farklı laboratuvarlarda, farklı kimyasal türevleri ve her geçen gün yenileri üretildiği için insan bedeni üzerinde de çok farklı etkileri olabilmektedir. Şu ana kadar üretilmiş olan sentetik esrar (Bonzai) türevlerinin başlıca etkileri şunlardır :

  • Çarpıntı
  • Nefes darlığı
  • Bilinç bulanıklığı
  • İşitsel, görsel ve taktil halüsinasyonlar(hayal görme)
  • Yoğun anksiyete (kaygı,huzursuzluk atakları)
  • Gerçeği değerlendirme yeteneğinin kaybı (psikotik tablolar)
  • Uzun süren düşünme ve konuşma yeteneği zaafiyetleri
  • Kardiyak sisteme aşırı yüklenmesi sonucu ölüm riski olarak oluşan etkileri bulunmaktadır.

Bonzai Bağımlılığının Tedavisi

Bonzai bağımlılığı diğer bağımlılıklar gibi tedavi edilebilen bir problemdir. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen ve bu amaçla yardım başvurusunda bulunan bireyin öncelikle yoksunluk döneminin daha rahat geçirebilmesi amacıyla ilaç desteğinin yoğun olduğu 10-15 günlük detoxifikasyon (arındırılma) döneminin ardından madde kullanımına bağlı oluşmuş olan ruhsal ve nörolojik hasarın tamiri amacıyla idame(devam tedavileri)ortalama 6 ay -1 yıl süre ile devam eder.İlaç tedavisinin dışında kişinin uyuşturucu madde ve bağımlılık konularında bilinçlendirilmesi madde isteği ile başa çıkabilme yollarının öğretildiği psikoterapi görüşmelerinin yapılması, aile ile yakın çevrenin kişi ile iletişimini düzenleyen aile bilinçlendirme toplantılarının yapılması bağımlılık tedavisinin yapılması için gerekli psikiyatrik ve psikolojik müdahalelerdir.

Yeni Zehir Bonzai ve Gençlik

Tıbbi ve psikiyatrik açıdan bağımlılık yapıcı maddelerin daha az yada daha çok zararlı bir sıralama ve sınıflandırılması olmamasına karşın, halk arasında ve gençler içinde esrar doğal ortamda yetişiyor olması ve yoksunluk döneminde fiziksel olarak az belirti vermesi nedeniyle daha masum ve hatta bağımlılık yapmayan zararsız olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım esrar üreticilerin ve satıcıların ekmeğine yağ sürmektedir. "Ot'dur zararı yoktur" gibi tekerlemelerle gençler kandırılmakta ve uyuşturucu batağına sürüklenmektedir. Yapılan araştırmalar bonzai kullanıcılarının çok büyük bir oranda esrardan geçiş yaptığı görülmektedir. Uyuşturucu tacirleri esrardan sonra sanki bitkisel uyuşturucuymuş gibi gençlere servis ettikleri bonzai ile kendi pazarlarını büyütmektedirler.

Her geçen gün artan bonzai bağımlılığının bir diğer nedeni ise yeni bir uyuşturucu madde olması ve gerek yasal gerek hukuksal gerekse tıbbi alanda bonzai bağımlılığına karşı halen tam olarak kapatılmamış boşlukların varlığı söz konusudur. Maalesef günümüzde artık gençlerin internet başında, evden dışarı bile çıkmadan yurt dışından sipariş ederek temin edebilecekleri olanaklar sağlanmaktadır. Bütün bunların sonucunda gençlerin sanal ortamlardan uzak, gerçek yaşam içinde yaşamlarını kurgulamaları bağımlılık açısından önemlidir.