Stres ve Stres Yönetimi

stressÇağdaş yaşamda birçok etkenin neden olduğu yoğun stres, bireylerin işlevselliğini bozmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Stres yönetiminde; kişinin kendisine, olaylara ve geleceğe bakış açısı önemli olmaktadır. Olumsuz düşünceler, değerlendirmeler ve atıflar aynı zamanda olumsuz duygulara ve uyum bozucu davranışlara yol açar.

Yazının Devamı

Patalojik Kıskançlık

kiskanclikDuygusal ilişkilerde her iki kişiyi de yorar ve ilişki katlanılmaz bir hal alabilir. Şiddet en büyük risktir. Çoğu evlilik bu yüzden boşanma ile sonuçlanır. Tarih kadar eski ve tüm insanların yaşamlarının bir ya da birkaç evresinde deneyimledikleri kıskançlık evrensel bir duygudur.

Yazının Devamı

Laboratuvarda Neler Var?


psikoloji-laboratuvarı
Projektif Testler, Gelişim Değerlendirmeleri, Kişilik Testleri Ve Envanterleri, Nöropsikolojik Değerlendirme İçin Test Ve Bataryalar, Zeka Testleri

İnceleyin

Akran Zorbalığı!

akran-zorbaligiAkran zorbalığı, birtakım öğrencilerin, kendilerinden daha güçsüz gördükleri öğrencileri, sürekli ve kasıtlı şekilde taciz etmesiyle sürüp giden ve taciz edilenin/kurbanın kendisini koruyamayacak halde olduğu bir saldırganlık türü şeklinde tanımlanabilir.

Saldırganlık türlerinden biri olan zorbalık ise, eğitim sistemi içinde ve okullarda akran zorbalığı biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Yazının Devamı

Alkolün Psikiyatrik İlaçlara Etkisi

alkolAlkol karaciğerde atılan bir maddedir. Sadece psikiyatri ilaçları için değil, kullanılan diğer tıbbi ilaçların % 95 ‘den daha fazlası karaciğerde atılır.

Çok düşük bir oranda böbrek, ter, solunumla verilen hava ile de ilaçlar dışarı atılır. Alkol karaciğer üzerine yük bindiren bir maddedir.

Yazının Devamı

Oyun ve Oyun Terapisi

oyun terapisiOyun; çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan, şimdiki ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen doğal bir deneyimdir.

Oyun, çocuk için kendini, diğerlerini, hayatı ve ilişkileri keşfetme, ifade etme yeridir. Oyun, çocuğun duyguları ifade etme ve kendini tatmin etme fırsatıdır.

Yazının Devamı

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza

Ödül, beklenilen, ortaya çıkması, sürdürülmesi istenilen davranışların pekiştirilmesine yönelik yapılan bir uygulamayken, ceza ise, ortadan kaldırılması istenen davranışlara yöneliktir bir uygulamadır.

Ödül, kişinin onaylanan ve kabul gören bir davranışından dolayı haz duyması için verilen her tür pekiştireci kapsar.

Yazının Devamı

Çocuğum Ne Kadar Zeki?

cocuk-zekasiİtiraf edelim ya da etmeyelim tüm ebeveynlerin merak konusu olan bu sorunun cevabı acaba şu şekilde olabilir mi? Çocuğa, “sana bir soru sormak istiyorum” dediğimizde, çocuğun tepkisi:

“Hadi, hadi, sor, sorsana, sor lütfen…” gibisinden oluyorsa, çocuğun entelektüel açıdan ilgili ve zeki bir çocuk olması muhtemeldir diyebiliriz.

Yazının Devamı

Yalnızlık...

yalnizlik

Yalnızlık sadece kişilerarası etkileşimin kesildiği ve kişinin izole kaldığı bir durum değil, anlamlı sosyal ilişkilerin yokluğundan kaynaklanan bir tür üzüntü duygusudur.

Ne Ölçüde Yalnızız?

Yazının Devamı

Yeni Zehir Bonzai !

bonzai

Diğer bütün uyuşturucu maddelerde olduğu gibi bonzai de psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapıcı özelliğe sahip etkili bir uyuşturucudur. Kişi artan dozlarda ve artan sıklıkta kullanmak istemekte ve uyuşturucu etkisiyle o andaki zararlı etkilerini tam olarak hatırlamadığı için kullanmaya devam etmektedir.

Yazının Devamı

cocuk-zekasi

Çocuk (gönülsüzce) “sooooor” diyorsa, entelektüel ilginin düşük olduğu düşünülebilir.

“Hayır, sorma, bana sorma, hatta bana sorma da kime sorarsan sor” türü bir tepki veriyorsa, entelektüel ilgisi yok ve sınırlı bir zekâya sahip diye bir ihtimal güdebiliriz.

Yukarıdaki geçen diyalog ve çıkarımlar şüphesiz ki sadece hoş bir anekdottan ibarettir. Sadece bir tepkiye bakarak bir çocuğun zekâsını saptama lüksümüz yoktur ve de olamaz.

Peki, “zeki insanın özellikleri nelerdir?”

“zekice” diye söz edebileceğimiz davranışlar şu üç boyutta tanımlanabilir:

Bileşimsel Alan

Zihinsel çabanın verimliliği ile ilgilidir.

Meta-bileşenler: Araştırma yapma, planlama, problem çözme, sentez yapma, özgün bir bütün oluşturma,, izleme ve değerlendirme gibi üst düzey düşünme gerektiren yönetsel süreçleri içerir.

Meta-bileşenler, daha alt düzeydeki “performans” ve “bilgi kazanma” süreçlerinden sürekli geri bildirim alır.

Performans bileşenler: Alt düzeyde yönetsel olmayan süreçleri içerir. Zekanın analitik görevlerini yerine getirirler. Performans bileşenleri bilgiyi, yeni durumlara ilişkin sonuç çıkarmak, uygulamak ve karşılaştırma yapmak için kullanır. Diğer yandan meta bileşenlere bilgi gönderirken bilgi kazanma bileşenleri ile etkileşerek çalışır.

Bilgi kazanma bileşenleri: performans bileşenleri gibi, yönetsel olmayan alt düzey süreçleri içerir. Gönderilen bilgilerin ilgili ya da değerli olup olmadığını ayırt eder. Bu süreç eski ve yeni bilginin özümsenmesi ve örgütlenmesi olan “seçici kodlamadır”. Değerli-ilgili bilgilerin bütünleştirilmesi kullanılabilir ve elverişli bir yapı oluşturur. Yeni bilgi geldiğinde eski bilişsel yapıyla seçici karşılaştırma gerçekleşir.

Deneyimsel Alan

Zihinsel çabanın yeniliği ve özgünlüğü ile ilgilidir.

Bu alanda önemli olan, yenilik ve otomatikleşme kavramlarıdır.

Yeni durumu kopyalama zekânın ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni duruma cevap verme, düşünce geliştirme bilgi işleme becerisinin düzeyine bağlıdır.

Deneyimsel alanda yer alan ikinci kavram otomatikleşmedir. Tekrarlanan düşünceler ve uygulamalar otomatikleşmeyi sağlar. Sıkça tekrarlanan deneyimler otomatik cevaplara neden olur. Birey otomatik cevap vermesi gerektirmeyen durumlarda olayların akışına daha fazla dikkat edebilir.

Bağlamsal Alan

Zihinsel çabanın sağlamlığı ile ilgilidir.

Bu alan problem çözücüdür. Bireyler bir problemle karşılaştıklarında 3 temel problem çözme stratejisi kullanmaktadırlar. Bunlar:

Kendini değiştirme (çevreye uyum): “Davranışlarımı değiştirirsem problei çözebilirim.”
Başkalarını değiştirme (çevreyi biçimlendirme): “Probleme başkalarının yaptıkları neden oluyor. Onları değiştirirsem problemi çözerim.”
Koşulları değiştirme (çevreyi seçme): “Bazı ortamsal özellikler probleme neden oluyor. Ortamı ya da ortamdaki özellikleri değiştirirsem problem çözülür.”

Özetle; zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu, genetik bir potansiyeldir ve beyin yönetici işlevlerini kapsayan; deneyim, öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir.

Zekâ, birtakım zekâ testleri ile bağlam/gerçek yaşam durumları içinde niceliksel olarak ölçümlenmekte olan, potansiyeli ölçüsünde geliştirilebilir, çeşitli yollarla ortaya konulabilir. Bireylerin gizil güçlerini ve onların başarılı olabilecekleri farklı yolları anlamak için de kullanılabilir.