Stres ve Stres Yönetimi

stressÇağdaş yaşamda birçok etkenin neden olduğu yoğun stres, bireylerin işlevselliğini bozmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Stres yönetiminde; kişinin kendisine, olaylara ve geleceğe bakış açısı önemli olmaktadır. Olumsuz düşünceler, değerlendirmeler ve atıflar aynı zamanda olumsuz duygulara ve uyum bozucu davranışlara yol açar.

Yazının Devamı

Patalojik Kıskançlık

kiskanclikDuygusal ilişkilerde her iki kişiyi de yorar ve ilişki katlanılmaz bir hal alabilir. Şiddet en büyük risktir. Çoğu evlilik bu yüzden boşanma ile sonuçlanır. Tarih kadar eski ve tüm insanların yaşamlarının bir ya da birkaç evresinde deneyimledikleri kıskançlık evrensel bir duygudur.

Yazının Devamı

Laboratuvarda Neler Var?


psikoloji-laboratuvarı
Projektif Testler, Gelişim Değerlendirmeleri, Kişilik Testleri Ve Envanterleri, Nöropsikolojik Değerlendirme İçin Test Ve Bataryalar, Zeka Testleri

İnceleyin

Akran Zorbalığı!

akran-zorbaligiAkran zorbalığı, birtakım öğrencilerin, kendilerinden daha güçsüz gördükleri öğrencileri, sürekli ve kasıtlı şekilde taciz etmesiyle sürüp giden ve taciz edilenin/kurbanın kendisini koruyamayacak halde olduğu bir saldırganlık türü şeklinde tanımlanabilir.

Saldırganlık türlerinden biri olan zorbalık ise, eğitim sistemi içinde ve okullarda akran zorbalığı biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Yazının Devamı

Alkolün Psikiyatrik İlaçlara Etkisi

alkolAlkol karaciğerde atılan bir maddedir. Sadece psikiyatri ilaçları için değil, kullanılan diğer tıbbi ilaçların % 95 ‘den daha fazlası karaciğerde atılır.

Çok düşük bir oranda böbrek, ter, solunumla verilen hava ile de ilaçlar dışarı atılır. Alkol karaciğer üzerine yük bindiren bir maddedir.

Yazının Devamı

Oyun ve Oyun Terapisi

oyun terapisiOyun; çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan, şimdiki ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen doğal bir deneyimdir.

Oyun, çocuk için kendini, diğerlerini, hayatı ve ilişkileri keşfetme, ifade etme yeridir. Oyun, çocuğun duyguları ifade etme ve kendini tatmin etme fırsatıdır.

Yazının Devamı

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza

Ödül, beklenilen, ortaya çıkması, sürdürülmesi istenilen davranışların pekiştirilmesine yönelik yapılan bir uygulamayken, ceza ise, ortadan kaldırılması istenen davranışlara yöneliktir bir uygulamadır.

Ödül, kişinin onaylanan ve kabul gören bir davranışından dolayı haz duyması için verilen her tür pekiştireci kapsar.

Yazının Devamı

Çocuğum Ne Kadar Zeki?

cocuk-zekasiİtiraf edelim ya da etmeyelim tüm ebeveynlerin merak konusu olan bu sorunun cevabı acaba şu şekilde olabilir mi? Çocuğa, “sana bir soru sormak istiyorum” dediğimizde, çocuğun tepkisi:

“Hadi, hadi, sor, sorsana, sor lütfen…” gibisinden oluyorsa, çocuğun entelektüel açıdan ilgili ve zeki bir çocuk olması muhtemeldir diyebiliriz.

Yazının Devamı

Yalnızlık...

yalnizlik

Yalnızlık sadece kişilerarası etkileşimin kesildiği ve kişinin izole kaldığı bir durum değil, anlamlı sosyal ilişkilerin yokluğundan kaynaklanan bir tür üzüntü duygusudur.

Ne Ölçüde Yalnızız?

Yazının Devamı

Yeni Zehir Bonzai !

bonzai

Diğer bütün uyuşturucu maddelerde olduğu gibi bonzai de psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapıcı özelliğe sahip etkili bir uyuşturucudur. Kişi artan dozlarda ve artan sıklıkta kullanmak istemekte ve uyuşturucu etkisiyle o andaki zararlı etkilerini tam olarak hatırlamadığı için kullanmaya devam etmektedir.

Yazının Devamı

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza Ceza ise, kişiyi hazdan yoksun bırakmayı tanımlayan her tür sınırlama ve yasaklamayı içeren yaptırımlardır. Ceza ile kişinin davranışının yarattığı sonuçlardan üzüntü ve pişmanlık duymasını amaçlanır.

Ödül ve ceza uygulamalarının asıl amacı, kişiye kendi davranışlarının sonuçlarını deneyimleterek, duygusal ve düşünsel öz denetim yapabilme becerisi ve kendini yönetebilme yeterliliği kazandırmaktır.


Sebepsiz yere ödül ve ceza verilmemelidir.
Ödül ve cezanın mutlaka bir amaca yönelik ve bunun yanı sıra anlamlı olması gereklidir. Kişi, hangi davranışlarının sonucunda ödüllendirileceği veya cezalandırılacağı bilmelidir.

Önemli bir diğer noktada da, ölçüsüz ve davranışla orantılı olmayan ödül-ceza uygulamalarının aksi tepki yaratabileceğidir. Örneğin, kişinin her davranışının ödüllendirilmesi ve aynı şekilde her davranışına tepki göstermek de çok yanlıştır.

Yapılan araştırmalar, ödülün öğrenme yaşantısında cezaya göre daha etkili ve kalıcı olduğunu göstermektedir.

Bu araştırmalardan çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Ödül ve ceza verilmeden önce, yapılan davranışın nedenleri araştırılmalıdır. Özellikle ceza vermeden önce, istenmeyen davranışta kişinin kişisel olarak ne ölçüde kusurlu olduğundan emin olunmalıdır.
  • Ödül ve ceza, kişiliğin tamamına değil sadece istenmeyen davranışa yönelik olmalıdır.
  • Eğer mümkünse, hangi davranışların neden ve nasıl ödüllendirileceği ya da cezalandırılacağını kişiyle birlikte kararlaştırmak eğitsel açıdan daha etkili olmaktadır.
  • Ödül ve ceza, davranış ortaya çıktığı anda verilmeli ve mutlaka sonuçları izlenmelidir.
  • Ödül ve ceza, yapıcı, yaratıcı ve en önemlisi de kişiyi geliştirecek nitelikte olmalıdır. Hiç bir zaman ödevler, dersler, kitap okumak gibi yararlı ve sorumluluk içeren aktiviteler ceza olarak kullanılmamalıdır. Aksi halde bu aktivite ve sorumlulukları yapmaya dönük algı ve motivasyon zedelenmiş olacaktır.
  • Ödül ve ceza mantıklı ve anlaşılabilir ölçütlere göre verilmelidir. Örneğin ağır bir suça karşılık hafif bir ceza verilmesi istenmeyen davranışın ortadan kaldırılması için yeterli olmaz.
  • Ödül ve ceza uygulamaları kararlı ve tutarlı bir biçimde yapılmalıdır. Aynı davranış bir kez ödüllendirilir, başka bir seferde ödüllendirilmez ya da bir kez cezalandırılır, diğer bir seferinde cezalandırılmazsa eğitsel etkisi azalmaktadır.
  • Otorite figürü ödül ve ceza kullanımında, yansız ve adil olmalıdır.
  • Otorite figürü ödül ve ceza verirken duygusal davranmamalıdır. Özellikle ceza, asla bir öfke ve hıncın sonucu olmamalıdır.
  • Ödül ve ceza, kişinin içinde bulunduğu ortamın duygusal atmosferini olumsuz yönde etkileyen yoğunluk ve sıklıkta verilmemelidir. Kişiler, özellikle cezalandırma endişesinden korunmalıdır.