Stres ve Stres Yönetimi

stressÇağdaş yaşamda birçok etkenin neden olduğu yoğun stres, bireylerin işlevselliğini bozmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Stres yönetiminde; kişinin kendisine, olaylara ve geleceğe bakış açısı önemli olmaktadır. Olumsuz düşünceler, değerlendirmeler ve atıflar aynı zamanda olumsuz duygulara ve uyum bozucu davranışlara yol açar.

Yazının Devamı

Patalojik Kıskançlık

kiskanclikDuygusal ilişkilerde her iki kişiyi de yorar ve ilişki katlanılmaz bir hal alabilir. Şiddet en büyük risktir. Çoğu evlilik bu yüzden boşanma ile sonuçlanır. Tarih kadar eski ve tüm insanların yaşamlarının bir ya da birkaç evresinde deneyimledikleri kıskançlık evrensel bir duygudur.

Yazının Devamı

Laboratuvarda Neler Var?


psikoloji-laboratuvarı
Projektif Testler, Gelişim Değerlendirmeleri, Kişilik Testleri Ve Envanterleri, Nöropsikolojik Değerlendirme İçin Test Ve Bataryalar, Zeka Testleri

İnceleyin

Akran Zorbalığı!

akran-zorbaligiAkran zorbalığı, birtakım öğrencilerin, kendilerinden daha güçsüz gördükleri öğrencileri, sürekli ve kasıtlı şekilde taciz etmesiyle sürüp giden ve taciz edilenin/kurbanın kendisini koruyamayacak halde olduğu bir saldırganlık türü şeklinde tanımlanabilir.

Saldırganlık türlerinden biri olan zorbalık ise, eğitim sistemi içinde ve okullarda akran zorbalığı biçiminde karşımıza çıkmaktadır.

Yazının Devamı

Alkolün Psikiyatrik İlaçlara Etkisi

alkolAlkol karaciğerde atılan bir maddedir. Sadece psikiyatri ilaçları için değil, kullanılan diğer tıbbi ilaçların % 95 ‘den daha fazlası karaciğerde atılır.

Çok düşük bir oranda böbrek, ter, solunumla verilen hava ile de ilaçlar dışarı atılır. Alkol karaciğer üzerine yük bindiren bir maddedir.

Yazının Devamı

Oyun ve Oyun Terapisi

oyun terapisiOyun; çocukların bilişsel ve sosyal becerilerinin gelişmesine çok önemli katkılar sağlayan, şimdiki ve gelecekteki ilişkilerini etkileyen doğal bir deneyimdir.

Oyun, çocuk için kendini, diğerlerini, hayatı ve ilişkileri keşfetme, ifade etme yeridir. Oyun, çocuğun duyguları ifade etme ve kendini tatmin etme fırsatıdır.

Yazının Devamı

Ödül ve Ceza

Ödül ve Ceza

Ödül, beklenilen, ortaya çıkması, sürdürülmesi istenilen davranışların pekiştirilmesine yönelik yapılan bir uygulamayken, ceza ise, ortadan kaldırılması istenen davranışlara yöneliktir bir uygulamadır.

Ödül, kişinin onaylanan ve kabul gören bir davranışından dolayı haz duyması için verilen her tür pekiştireci kapsar.

Yazının Devamı

Çocuğum Ne Kadar Zeki?

cocuk-zekasiİtiraf edelim ya da etmeyelim tüm ebeveynlerin merak konusu olan bu sorunun cevabı acaba şu şekilde olabilir mi? Çocuğa, “sana bir soru sormak istiyorum” dediğimizde, çocuğun tepkisi:

“Hadi, hadi, sor, sorsana, sor lütfen…” gibisinden oluyorsa, çocuğun entelektüel açıdan ilgili ve zeki bir çocuk olması muhtemeldir diyebiliriz.

Yazının Devamı

Yalnızlık...

yalnizlik

Yalnızlık sadece kişilerarası etkileşimin kesildiği ve kişinin izole kaldığı bir durum değil, anlamlı sosyal ilişkilerin yokluğundan kaynaklanan bir tür üzüntü duygusudur.

Ne Ölçüde Yalnızız?

Yazının Devamı

Yeni Zehir Bonzai !

bonzai

Diğer bütün uyuşturucu maddelerde olduğu gibi bonzai de psikolojik ve fiziksel bağımlılık yapıcı özelliğe sahip etkili bir uyuşturucudur. Kişi artan dozlarda ve artan sıklıkta kullanmak istemekte ve uyuşturucu etkisiyle o andaki zararlı etkilerini tam olarak hatırlamadığı için kullanmaya devam etmektedir.

Yazının Devamı

Oyun ve Oyun Terapisi

oyun terapisiOyun Terapisi; Yetişkinler için psikoterapi ve danışma ne ise çocuklar için de oyun terapisi odur. Çocukların oyun terapisi sırasında kabul edici, anlayışlı ve sıcak ilişkilerin olduğu bir ortamda bulunması kendilerini daha kolay ifade etmelerine olanak sağlar. Terapötik oyun çocuklara kendilerini tam olarak anlatma fırsatı verir.

Oyun terapisi çocuklara iç dünyalarını anlatma şansı verir. İletişim aracı, yöntem ve dinamikleri farklı olsa da çocuklar da korku, öfke, kırgınlık, mutluluk, hayal kırıklılığı gibi duygularını ifade etmeleri bakımından yetişkinlerle aynıdırlar. Çocuklara fırsat verildiğinde tıpkı yetişkinlerin duygu ve düşüncelerini ifade ettikleri gibi çocuklar da oyun sürecinde duygu ve ihtiyaçlarını oynayarak ifade edeceklerdir.

Oyun terapisi çocukların duygularını daha rahat ve güvenilir olarak ifade etmelerini sağlar. Oyun, çocuğun travmatik olay ve yaşantıdan uzak kalmasına yardımcı olur. Oyun sırasında çocuk sembolikte olsa yaşadığı probleme çözüm arayışına girer ve böylece problemlerle baş etme ve uyum sağlama becerisi gelişmiş olur.

Birey-merkezli, psikoanalitik ve serbest yapısal olmak üzere temelde üç tane farklı oyun terapisi kuramı ve yaklaşımı bulunmaktadır.

Bu üç kuram oyun terapisinin yapılandırılması, terapinin amaçları ve terapistin rolleri konusunda farklı bakış açılarına sahiptirler. Her bir kuram çocukların duygusal problemlerine yardımcı olmayı amaçlarken terapi yöntemlerini uygulama ve terapi yöntem ve teknikleri konusunda farklılaşmaktadır.

Oyun terapisi çocukla terapist arasında kurulan aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği bir ilişki süreci olarak yorumlanabilir. Çünkü çocuğun dünyası hareket, oyun ve aktivite dünyasıdır. Bu durum terapistin çocuğun dünyasına girmesini sağlayan en iyi yoldur. Oyun terapisi süreci, çocukların bazı duygu ve deneyimleri yaşamasına olanak sağlar.

Bu süreç aynı zamanda terapiste çocuğun iç dünyasını, yaşantılarını ve duygularını anlama fırsatı vermektedir. Çocuk oyun terapisinde diğer terapilerde olduğunu gibi neler olduğu tartışmakla sınırlandırılmamıştır. Oyun terapisinde çocuk geçmişte yaşadığı önemli olayları ve kendisini etkileyen duygularını oyun anında tekrar yaşayabilmektedir. Örneğin, çocuk terapiste karşı saldırgan davranışlar sergileyebilir, bir silahla onu öldürmek isteyebilir, oyun terapisi süreci çocuğa öncelikle birinci elden bu saldırgan duygularını yaşama ve boşalma şansı verir. Bu süreç içinde çocuk uygun terapötik sınırların konmasıyla bu tür duygularını da kontrol etmeyi öğrenmiş olmaktadır. Oyun sırasında kurulan terapötik ilişki çocukta dinamik bir iyileşme ve gelişme olmasına yardımcı olur.


Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog