Korku Ve Kaygılar Karşısında Anne Babalara Öneriler

  • Çocuğu korku ve kaygı yaratan durumlardan uzak tutmak gerekir
  • Küçük çocuklara şiddet içerikli korku filmleri izlettirilmemelidir.
  • Aile içindeki kavgaları ve huzursuzluğu en aza indirmek gereklidir.
  • Gevşeme Çalışması: Bedensel ve Psikolojik açıdan çocuğu rahatlatmak için gevşeme egzersizleri yapılabilir.
  • Çocuğa duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebileceği bir ortam sağlanırsa bu sorunlar azalabilir. Çocuk korku, kaygı, üzüntü, sıkıntı, öfke gibi duygularını anne babasıyla paylaşabilirse bu duygularını dışa vurma yolu olarak bozuk davranışları seçmeyecektir.
  • Değişmesi için çocuk da istekli hale getirilmeli ve değişim için çaba harcaması sağlanmalıdır.