Kişilik Testleri Ve Envanterleri

MMPI (MİNNESOTA ÇOK YÖNLÜ KİŞİLİK ENVANTERİ)

Kişilik ve kişilik niteliklerini ölçen bir testtir.

16 yaş ve üstü en az orta eğitim seviyesindeki bireylere uygulanır.

Kalem-kağıt testidir ve süre sınırlaması yoktur. Yaklaşık 1-2 saat içinde tamamlanması beklenir. Sonuç olarak ortaya bir profil çıkmaktadır. Değerlendirme ve yorumlama yöntemleri ile karmaşık bir testtir. Uygulama-değerlendirme-yorumlama bu konuda özel eğitim almış bir klinik psikolog/ psikolog tarafından yapılmalıdır.

Envanterin, sağlığı ve sağlığa duyarlılığı, psikosomatik belirtileri, nörolojik bozuklukları, motor bozuklukları, cinsel, dini, politik ve sosyal tutumları, eğitimsel, meslek, ailevi ve evlilik sorunları ile çeşitli nevrotik ve psikotik eğilimleri ölçmeyi amaçlayan 566 maddesi, 10 klinik, 3 geçerlik alt testti vardır.

Mizaç Ve Karakter Envanteri

Duygu Durumu Değerlendirme Ölçekleri ve Diğer Psikolojik Test ve Ölçekler