Nöropsikolojik Değerlendirme İçin Test Ve Bataryalar

Bilişsel özelliklerin geniş bir yelpazede değerlendirilmesini sağlayan testlerde oluşmaktadır. Kognisyon ve bellek konularında bilişsel özellik ve yeteneklerin değerlendirilmesini sağlayabilen söz konusu testler sağlık kurumlarında tanı, tedavinin etkililiğinin değerlendirilmesi ve rehabilitasyon programlarının hazırlanmasında kullanılabilmektedir.

Diğer yandan söz konusu testler eğitim-öğretim kurumlarında, öğrencilerin değerlendirilmesi, öğrenci kitlesine uygun eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin belirlenmesi gibi işlemlerde kullanılabilmektedir.

İş ortamında ise, testlerden; hizmet içi değerlendirme, personel seçme gibi işlemlerde yararlanılabilmektedir.

Bu özellikleri nedeniyle bu testler sadece nörolojik ve psikiyatrik bozuklukların değerlendirilmesinde değil, sağlıklı insanın bilişsel süreçlerinin değerlendirilmesinde de kullanılabilmektedir.

  • Erişkin DEB/DEBH Tanı ve Değerlendirme Envanteri
  • Algı, Bellek Ve Dikkat Testleri
  • Stroop Testi
  • Bender – Gestalt Görsel – Motor Algılama Testleri
  • Benton (VisüelRetentüel Testi)
  • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  • Eğitimli Ve Eğitimsizler İçin Mini Mental Test