Zeka Testleri

WISC-R (Çocuklar için)

6-16 yaş çocuklara bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir.Test, sözel ve performans becerileri içeren 12 alt testten oluşmaktadır. Yaklaşık 60-90 dakika süren bir uygulaması vardır.

Uygulama kuralları karmaşık bir testtir. Uygulama bu konuda özel eğitim almış bir klinik psikolog/ psikolog tarafından yapılmalıdır.

Test sonuçları ile elde edilen puan, çocuğun içinde bulunduğu zeka kategorisi yanı sıra, test sonucunda ortaya çıkan profil, çocuğun genel kültür dağarcığı, temel aritmetik bilgisi, muhakeme becerileri, algı, dikkat, bellek gibi bilişsel süreçleri konularında da bilgi verebilmektedir.

WAIS-R (Yetişkinler için)

16 yaş üstü bireylere bireysel olarak uygulanan bir zeka testidir.Test, sözel ve performans becerileri içeren 10 alt testten oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 60-90 dakika süren bir uygulaması vardır.

Uygulama kuralları karmaşık bir testtir. Uygulama bu konuda özel eğitim almış bir klinik psikolog/ psikolog tarafından yapılmalıdır.

Test sonuçları ile elde edilen puan, bireyin içinde bulunduğu zeka kategorisi yanı sıra, test sonucunda ortaya çıkan profil, bireyin genel kültür dağarcığı, temel aritmetik bilgisi, muhakeme becerileri, algı, dikkat, bellek gibi bilişsel süreçleri konularında da bilgi verebilmektedir.