EMDR TERAPİSİ

EMDR TERAPİSİ

(eye movement desensitiazation and reprocessing /

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme)

Travmalar veya negatif yaşam olaylarının deneyimlenmesi bireyin beynindeki, fiziksel bilgi-işlem sisteminin biyokimyasal dengesini bozar. Oluşan bu dengesizlik bilgi-işlem sisteminin bir çözümleme durumuna ilerlemesini engeller. Bu sebeple yaşanan travmatik veya negatif deneyimle ilgili algılar, duygular, inanışlar ve anlamlar sinir sisteminde donmuş bir halde kilitlenmiş olarak kalır.

Travmatik olayların EMDR ile tedavi edilmesi yöntemi, her psikolojik bozukluğun bir fizyolojik bileşeni olduğu hipotezine dayanmaktadır.

Travmatik bir olay olduğunda, bireyin yaşadığı bu travma, bireyin beyninin belirli bir yerinin fazla uyarımına neden olur. Bu aşırı uyarılmışlık durumu, bir tür nöron patolojisine sebep olmakta ve olayla ilgili bilgiyi endişe oluşturan ve kendine has orijinal bir imgeyle dondurmaktadır. Bu formdaki orijinal imgede, olayın etkisi ve bireyin bu olayla ilgili negatif değerlendirmesi mevcuttur. Bu bilgi sağlıklı bir şekilde işlenemediğinden, TSSB’ de (travma sonrası stres bozukluğu) olduğu gibi, geçmişi yeniden yaşayışlar, kabuslar, zorlayıcı düşünceler şeklinde patolojik özellikler belirmeye başlar.

Donmuş bilginin duyarsızlaştırılması sağlanarak uyarıcı/engelleyici denge yeniden kurulabilir. EMDR deki göz hareketleri, işlemeyi ve uyarlanmış bir bütünlemeyi sağlayarak, sözü geçen fizyolojik olaylara müdahaleyi mümkün kılar. EMDR ile bilgi-işlem sistemi açılır ve bloke olmuş materyal işlenebilir. Böylece nörofizyolojik fonksiyonda duyarsızlaşmaya yol açan bir refleks değişimi başlatılır. Yani bir başka ifadeyle EMDR’ nin hızlandırılmış bir bilgi işlem yöntemi olduğu söylenebilir.

Bu müdahale ile negatif etkinin nötrlenerek travma tik imgenin difüzyonu ve pozitif değerlendirmelerin yeniden kurulumu, TSSB semptomlarının kesilmesine sağlayabilmektedir. Bu değişim klinik uygulamalarda açıkça görülebilmektedir. Dahası, bir defa işlenip bütünlendikten sonra görünürde geri dönülecek negatif bir şey de kalmaz.

Yasemin KULAÇ

Uzman Klinik Psikolog