CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİSİ

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TEDAVİSİ

Cinsel ilişki, ilgi ve istek, uyarılma, dorum ve rahatlama olmak üzere 4 evreden oluşmaktadır. Cinsel işlev bozukluğu ise bu evrelerinin biri veya birkaçında, kişinin cinsel ilişkide bulunmasını engelleyen durumlardır.

Cinsel işlev bozuklukları şu başlıklar altında ele alınmaktadır:

-cinsel istek bozuklukları

-cinsel uyarılma bozuklukları

-orgazmik bozukluklar

-cinsel ağrı bozuklukları

Diğer yandan cinsel işlev bozuklukları, genel ya da duruma özgü oluşları, yaşam boyu veya edimsel oluşları ve biyojenik veya psikojenik oluşları açısından da değerlendirilebilmektedir.

Cinsel işlev bozukluklarının ortaya çıkmasını hazırlayan faktörlerin başlıcaları;

-kişinin içine doğduğu ailenin ve toplumun cinselliğe bakış açısı,

-aşırı tutucu veya dindar yetiştirilme biçimleri,

-eksik ya da yanlış cinsel bilgi

-cinsellikle ilgili gerçek dışı beklentiler,

-kişinin kendi ebeveynleri arasındaki olumsuz/bozuk evlilik ilişkisi,

-eşler arasındaki ilişkinin ve iletişimin bozuk olması,

-uyarılma eşiğinin yüksek olması,

-nevrotik kişilik özellikleri,

-cinsel istismara maruz kalma gibi erken yaş dönemi travmatik yaşantılarıdır.

( BDT ) Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımı cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde oldukça etkilidir. Bilimsel ve deneyimsel veriler cinsel işlev bozuklukları olan vakaların yaklaşık 2/3 ünde BDT’nin başarılı sonuçlar verdiğini desteklemektedir.

( BDT ) Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımında; en genel ve temel amaç, yanlış öğrenilmiş tepkilerin yerine, yeni ve doğru tepkilerin öğrenilmesidir. Bu amaç doğrultusunda;

-cinsel bilgi eksikliğinin giderilmesi ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi,

- eşler arasındaki iletişimin düzeltilmesi ve zenginleştirilmesi,

- bozukluğun ortaya çıkmasında rol oynayan hatalı davranışların fark edilmesi, bunların yerine doğru davranışların geliştirilmesi ve davranış repertuarının genişletilmesi,

- bozuk davranışların ortaya çıkmasına sebep olan veya uygun davranışların yapılmasını engelleyen olumsuz otomatik düşüncelerin ve negatif inançların fark edilip değiştirilmesi çalışılır.

Bu çabanın yanı sıra kullanılan bir takım davranış teknikleri ve buların pratikte uygulanmasını destekleyen ev ödevleri de tedavide önemli bir yer işgal etmektedir.

Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog