PANİK BOZUKLUK - TEDAVİLER

PANİK BOZUKLUK

TEDAVİLER

Akılcı bir klinisyen Panik Bozukluk tedavisinde iyi bir hasta-hekim ilişkisi çerçevesinde değişik tedavi tekniklerini kombine etmeyi yeğleyecektir.

Hastanın terapistle ilk karşılaşması çok önemlidir. Terapistin hastasına yönelik olumlu psikoterapötik tutumu ve Destekleyici Psikoterapi hastanın tedavisindeki temel yaklaşımlardır.

Psikodinamik Psikoterapi, panik ataklar hastada ciddi narsistik çatışma ve sorunlara, bunu izleyen depresif reaksiyonlara yol açabilmektedir. Bireyin benlik değerine ilişkin dengeyi onarmak ve yeterli bir düzeyde sürdürmek için bu tür psikoterapi çok yararlı olabilmektedir.

Bilişsel-Davranışçı Terapi ile hastalara panik atakların, kendi beden duyumlarının yanlış bir biçimde yorumlanmasından kaynaklandığı öğretilir. Hastalar, otomatik düşünce ve imgeleri tanımaları konusunda eğitilir ve daha sonra bunların geçerliliğini nesnel olarak değerlendirirler.

İlk seansta tipik bir panik atağın yeterli bir tanımı yapılır. Panik bulguları hangi durumlarda ortaya çıkıyor, bu sırada hastanın düşünce, duygu, duyum ve davranışları, imgeleri nelerdir, hasta baş etmek için neler yapmaktadır gibi farkındalıklar yaratılması üzerinde durulur. Panik ataklar sırasında hastanın dikkatinin başka noktalara yönlendirilmesi son derece yaralıdır. Hiç bitmeyecekmiş gibi gelen atakların belirtilerin tehlikeli olmadığı, belli mekanizmalar sonucunda ortaya çıktığı ve belli baş etme stratejileri ile belli bir süre sonra kontrol edilebildiği bilgisi, bilinci ve becerisi kazandırmaya çalışmak tedavideki temel amaçtır.

Böylece hastada kontrol ve egemenlik duygusu oluşturulur.

Alıştırma Tedavisi (exposure), bu teknik kaçınma davranışının tedavisinde kullanılmaktadır. Temel ilke, panik atak oluştuğunda kişinin, korkulan kaçınılan, yardım almanın ya da kaçmanın zor olacağını düşündüğü durumlar ile yineleyici bir biçimde karşı karşıya getirilmesidir.

Böylece şartlanmış yanıtların sönmesi, bireyin kendine güveninin gelişmesi ve bilişsel yönden yeniden yapılanma (restruckturing) mümkün olmaktadır.

Solunum Kontrol Teknikleri ile solunum hızı ve derinliğindeki değişiklikler oluşturmak suretiyle paniğin azaltılması hedeflenir.

Hiperventilasyon ile panik ataklar arasındaki ilişkiden hareketle kullanılmakta olan tekniklerdir. Panik ataklar sırasında ortaya çıkan ve hastalar tarafından başlangıçta yaşamı tehdit edici olarak algılanan fenalık hissi, soluksuz kalma, baş dönmesi ve uyuşma gibi bulgular hiperventilasyona bağlıdır

Panik Bozukluğun Tedavisi için sonuç olarak şunlar söylenebilir:

Panik Bozukluk tedavisi her hastaya göre belirli bir çerçeve içinde değişebilen, hem psikofarmakolojik, hem de psikoterapötik tedavi seçeneklerini içeren kombine bir tedaviyi gerektirmektedir.

Yasemin KULAÇ

Klinik Psikolog