TANI VE TERAPİDE İMGESEL GÖRÜNTÜ YAŞANTISI

Tanı ve Terapide

İMGESEL GÖRÜNTÜ YAŞANTISI

Psikoterapilerle uğraşan biz konunun klinik uzmanlarının, insan zihninin en yaratıcı ve güzel işlevi olan imajinasyonu kullandığımız bu yöntemde düşler ve simgeler, insan zihninin istenmeyen yan ürünleri olarak değil, zengin anlatımlı dışa vurum yöntemi olarak ele alınmaktadır. Terapi uygulamasının operasyonu ise düşler ve simgeler üzerinden ve onların yardımı ile yapılmaktadır.

Yöntem Türkiye’ de ilk olarak Alman bulucusu Hasncarl Leuner’ in koyduğu ismi olan “Katathym Resimsel Yaşantı” olarak tanınmışken, çok değerli * Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu tarafından “İmgesel Görüntüsel (ya da Görsel) Yaşantı Yöntemi adı verilerek biz alanın uzmanlarına armağan edilmiştir.

Tüm psikoterapi yöntemleri gibi bu yöntem de terapistlerin yorucu bir eğitimden geçmelerini zorunlu kılmaktadır.

Bu figür eski Mısır’da tanrı Horus’un gören ve sezen gözü anlamına gelmektedir ve Mısır dilindeki adı Ucat Gözü’ dür.

Eski Mısır’ da bu göz “görmek ve sezgilemek sanatını uygulayan” bir kimse olarak “hekim” in simgesi olarak da kullanılmaktadır. Bütün eski Mısır reçete papirüslerinde bu göz simgesi bulunmaktadır.

Günümüzde doktorların reçetelere yazdığı “R” harfi de aslında bu gözün kısaltılmış simgesinin Apollonun simgesi olan “Psi” harfiyle birleştirilmesinden kaynaklandığı da söylenmektedir.

Bu simge, gördüğü kadar sezgileyebilen bir yöntemi simgeleyebilmek amacı ile de kullanılmaktadır. Uluslararası Katatim Görsel Yaşantı Birliği’ nin simgesi budur.

* Doç. Dr. Ali Nahit Babaoğlu hayatı içinde pek çok düzenli eğitim programları ile bu programı işletmeye emek sarf etmiştir. Emeklerine sağlık. Ruhu şad olsun ışıklar içinde uyusun.

* Temmuz 2011’de ise aramızdan ayrılan Dr. Ali Babaoğlu 1936 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1963 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Psikiyatri eğitimini 1976 yılında Almanya’da tamamlamıştır. 1987 yılında yurda dönüşünden sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

Dinamik eğilimli bir psikiyatrist olan Babaoğlu, psikodrama terapötü ve eğitmeniydi. Jung yönelimli psikodramayı ülkemize tanıtmıştır. Sosyal ve Kültürel Psikiyatri’ye ilgi duyan Babaoğlu, Türk halkının kültürel kökenlerini, gizem ve inançlarını araştırdı, yazdı.

Eserleri arasında izm’leri irdelediği Nazizim, Hermetizm, Sadomazohizm, Hipnotizm, Okkultizm, Faşizm, Darwinizm serisini, Katatimik Yaşantı’yı ele aldığı “Tanıda ve Terapide İmgesel Görüntü Yaşantısı” kitabını, “Psikoterapiler Eğitim ve Süpervizyonlar” kitabını, Kim Bu Çılgın Türkler? Uyuşturucu ve Tarihi ve Psikiyatri Tarihi’ni sayabiliriz.

“Edebiyatta Demans” isimli kitapta Kral Lear örneğinde bunamayı şiirsel bir dille anlatmıştır. Yaşamının son bir iki yılında da “Özgürlük ve Demokrasi” ile “Gizler ve Gizemler” kitaplarını yayınlamıştır. Çeviri kitapları arasında Sigmund Freud’un “Haz İlkesinin Ötesinde Ben ve İd: Ötekini Dinlemek”, Anna Freud’un “Çocuklukta Normallik ve Patoloji”, Rolla May’in “Özgürlük ve Kader”, Margaret S. Mahler, Fred Pine, Ann Bergman’ın “İnsan Yavrusunun Psikolojik Doğumu” ve Carl Gustav Jung’un “İnsan ve Sembolleri” isimli eserlerini sıralayabiliriz. Sözü edilenler dışında çok sayıda yayınlanmış ve yayınlanmamış eseri bulunmaktadır